Güncel HaberlerEylül 15, 2017 kompozit
TURK KOMPOZIT 2017 Etkinliğimizin Altın Sponsoru CTP BORU ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ olmuştur. Üyemiz CTP BORU ÜRETİCİLERİ’ne derneğimize ve etkinliğimize verdiği destek ve katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) Boru Üreticileri Birliği, Kompozit Sanayicileri Derneği kurumsal yapısında faaliyet gösteren bir sektör komitesidir. Birliğin Kurucu Üyeleri alfabetik sırayla asağıdaki gibi sıralanmaktadır:
Akbor Boru Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Alfebor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ecetaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Esen Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Grandpipe Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Subor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Süperlit Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Birliğin Ana Rolü
• Dünyada olduğu gibi ülkemizde de CTP borunun faydalı kullanım alanlarının genişletilmesi
• Sektörel anlamda yatırımcılara verilen ürün , mühendislik hizmeti ve süpervizörlük hizmetlerinde standartların belirlenmesi
• Ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak CTP boru için Türkiye koşullarındaki kullanım ve projelendirme detayları dikkate alınarak, doğru ürün, hatasız döşeme ve problemsiz işletme hedeflerinin sağlanması
• Son kullanıcıların (yatırımcı devlet kurumları, özel kuruluşlar) hedef ve beklentilerine uygun olarak pazarda CTP borunun tanıtımı, tanımlanması, konumlandırılması ve bilinçlendirme faaliyetleri
• Sektörü ilgilendiren tüm yasal düzenlemeler, ithalat ve ihracat mevzuatları kapsamında proaktif hareket edilmesi, çözüm önerilerinin getirilmesi
• Pazarın genişletilmesi için daha etkin faaliyetler
• Bunun için üreticilerin tamamını kapsayacak şekilde Birlik kapsamında CTP Boru Tanıtımı, Döşeme El Kitabı vb yazılı ve elektronik tanıtım görsellerinin oluşturulması, bölgeler bazında seminerler ve konferanslar düzenlenmesi
• Ortak ve güncel sorunları tanımlama, birlikte bilimsel ve akılcı çözümler aramak
• Sektörün ihtiyaç duyacağı her seviyede personelin eğitimi, yetiştirilmesi, personellerin yetiştirileceği ve sertifikalandırılacağı akredite üst kurum haline dönüşmek
• Ülkemizin kendi bölgesindeki en önemli CTP boru üssü haline getirilmesi olarak sıralanabilir
CTP BORU ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ hakkında daha detaylı bilgi edinmek için http://www.ctpboru.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.